Bibliografia


Zobacz spis treści >>>

 1. An Pingqiu (red.), Shi ji (Zapiski historyka), t. 1, Er shi si shi quan yi (Pełny przekład dwudziestu czterech historii), Shanghai: Hanyu Da Cidian Chubanshe, 2004.
 2. An Pingqiu (red.), Shi ji (Zapiski historyka), t. 2, Er shi si shi quan yi (Pełny przekład dwudziestu czterech historii), Shanghai: Hanyu Da Cidian Chubanshe, 2004.
 3. An Pingqiu, Zhang Chuanxi (red.), Han shu (Kronika dynastii Han), t. 2, Er shi si shi quan yi (Pełny przekład dwudziestu czterech historii), Szanghaj: Hanyu Da Cidian Chubanshe, 2004.
 4. An Pingqiu, Zhang Chuanxi (red.), Han shu (Kronika dynastii Han), t. 3, Er shi si shi quan yi (Pełny przekład dwudziestu czterech historii), Szanghaj: Hanyu Da Cidian Chubanshe, 2004.
 5. Aśwaghosza, Dacheng qi xin lun xiao shi (O przebudzeniu wiary w mahajanie), Gao Zhennong (red.), Zhen Di (tłum.), Pekin: Zhonghua Books, 1992.
 6. Baldick, C., Oxford Concise Dictionary of Literary Terms, Szanghaj: Shanghai Foreign Language Education Press, 2000.
 7. Bandō Shōjun, „The Ullambana Sutra. Translator’s Introduction”, w: Apocryphal Scriptures, BDK English Tripiṭaka, 25-I, 25-V, 25-VI, 29-I, 104-VI, Berkeley, Calif: Numata Center for Buddhist Translation and Research, 2005.
 8. Bao Zhao, Bao Canjun ji zhu (Dzieła Bao Canjuna z komentarzem), Qian Zhonglian (red.), Szanghaj: Shanghai Guji, 1980.
 9. Bathrobe, Bathrobe’s Allusions to Classical Chinese Poetry in Pink Floyd, http://www.cjvlang.com/Pfloyd/liho2.html, (dostęp 24.08.2014).
 10. Brzechwa, J., Wiersze wybrane, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959.
 11. Cao Haidong, Li Zhenxing (red.), Xin yi Yan Dan zi (Książę Dan z państwa Yan na nowo wytłumaczony), Tajpej: Sanmin, 1995.
 12. Cao Zhi, Zhongguo guji bianzhuan shi (Historia redagowania dawnych ksiąg chińskich), Wuhan: Wuhan University Press, 2006.
 13. Chalmers, R., „Tathagata”, The Journal of the Royal Asiatic Society, t. 30, nr 1, 1898, s. 103–115.
 14. Chang Lian, Fo shuo yulan pen jing yu fojiao xiaoci zhi dao (Sutra Buddy mówiącego o ullambanie a zasady miłości synowskiej w buddyzmie), Pekin: Religion Culture Publishing House, 2008.
 15. Chen Deqian, Gu yuan shi (Wiersze ze starego źródła), Pekin: Zhonghua, 1998.
 16. Cheng Qianfan, Chen Zufen (red.), Gu shi jin xuan (Współczesny wybór wierszy dawnych), t. 1, Szanghaj: Shanghai Guji, 1983.
 17. Chen Peng, Zhongguo hunyin shi gao (Szkic historyczny małżeństwa w Chinach), Pekin: Zhonghua, 1990.
 18. Chen Shuyuan, Wang Wei, Pekin: Wuzhou Chuanbo, 2005.
 19. Chen Weiwei (red.), Shan hai jing yi zhu (Księga gór i mórz z objaśnieniami i komentarzem), Harbin: Heilongjiang Renmin Chubanshe, 2003.
 20. Chen Yixin (red.), Zengding zhushi quan Tang shi (Wszystkie wiersze tangowskie – wydanie poprawione i rozszerzone z komentarzem), t. 1, Pekin: Wenhua Yishu, 2007.
 21. Chen Yixin (red.), Zengding zhushi quan Tang shi (Wszystkie wiersze tangowskie – wydanie poprawione i rozszerzone z komentarzem), t. 2, Pekin: Wenhua Yishu, 2007.
 22. Chen Yixin (red.), Zengding zhushi quan Tang shi (Wszystkie wiersze tangowskie – wydanie poprawione i rozszerzone z komentarzem), t. 5, Pekin: Wenhua Yishu, 2007.
 23. Chen Yixin (red.), Zengding zhushi quan Tang shi (Wszystkie wiersze tangowskie – wydanie poprawione i rozszerzone z komentarzem), t. 3, Pekin: Wenhua Yishu, 2007.
 24. Chen Zhi (red.), Zhongguo gudai shici diangu cidian (Słownik aluzji literakich dawnej poezji chińskiej), Pekin: Yan Shan, 1991.
 25. Chińskie Towarzystwo Badań Tekstów Dawnych (red.), Gu wenzi yanjiu (Badania tekstów dawnych), t. 24, Pekin: Zhonghua Books, 2002.
 26. Cui Bao, Jin gu zhu (Komentarze rzeczy nowych i starych), Szanghaj: Zhonghua, 1912.
 27. Dong Gao, Quan Tang wen xin bian (Nowa edycja wszystkich tesktów tangowskich), Zhou Shaoliang (red.), t. 7, Jilin: Jilin Literature and History Press, 2000.
 28. Dong Junyan, Huan Tan yanjiu (Badania nad Huan Tanem), Tajpej: Wenshizhe, 1986.
 29. Dong Naibin, Huang Lin (red.), Gudai xiaoshuo jianshang cidian (Słownik krytycznoliteracki dawnej prozy beletrystycznej), t. 1, Zhongguo wen xue jian shang ci dian da xi, Szanghaj: Shanghai Lexicographical Publishing House, 2004.
 30. Doroszewski, W., Słownik języka polskiego, http://sjpd.pwn.pl/haslo/literatura/, (dostęp 28.02.2015).
 31. Dou Cai (red.), Bianque xin shu (Nowa księga pana Bianque), Pekin: Publishing House of Ancient Chinese Medical Books, 1992.
 32. Du Ermo, Feng lin gui long kao shi (Studia i objaśnienia dotyczące feniksów, jednorożców, żółwi oraz smoków), Tajpej: Shangwu Yinshuguan, 1996.
 33. Eberhard, W., Symbole chińskie: słownik : obrazkowy język Chińczyków, Darda, Renata (tłum.), Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996.
 34. Fang Fei (red.), Yi zhu Xun Zi (Mistrz Xun z tłumaczeniem i przypisami), Pekin: Renmin Ribao Chubanshe, 1998.
 35. Fan Kuang, Zhongguo shixue tonglun (Ogólna teoria poetyki chińkiej), Tajpej: Taiwan Shufang, 1995.
 36. Fan Yang (red.), Liu Zongyuan zhexue zhuzuo zhiyi (Dzieła filozoficzne Liu Zongyuana z przypisami i tłumaczeniem), Nanning: Guangxi People’s Publishing House, 1985.
 37. Feng Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, Bodde Derk (red.), Zagrodzki Michał i Religa Małgorzata (tłum.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
 38. Fu Wuguang, Fu Yanyuan (red.), Xin yi Han Fei Zi (Mistrz Fei z Han na nowo wytłumaczony), Taipei: Sanmin, 1997.
 39. Fu Xiren, Zhang Xiaoyu (red.), Xin yi Chu ci duben (Tekst Pieśni z Chu na nowo wytłumaczony), Tajpej: Sanmin, 1998.
 40. Gan Bao, Sou shen ji (Zapiski z poszukiwań istot nadprzyrodzonych. Z objaśnieniami i komentarzem), Zou Jing (red.), Szanghaj: Sanlian, 2012.
 41. GB/T 16159-1996, http://www.pinyin.info/rules/pinyinrules.html, (dostęp 08.01.2013).
 42. Ge Hong, Shen xian zhuan jiaoshi (Żywoty bogów i nieśmiertelnych – wydanie poprawione i z komentarzem), Hu Shouwei (red.), Pekin: Zhonghua, 2010.
 43. Ge Hong, Xi jing za ji (Rozmaite zapisyki z zachodniej stolicy), Zheng Guoxun i Cheng Lin (red.), Tajpej: Taiwan, 1997.
 44. Ge Peiling, Bai Juyi, Taipei: Zhi Shufang, 2001.
 45. Gong Lingling, „«Kongque dong-nan fei» zhong chengwei ci de shidai tezheng (Wynikające z epoki osobliwości form zwracania się do osób w utworze «Poleciał paw na południowy wschód»)”, Changjiang Daxue Xuebao (Journal of Yangtze University), t. 36, nr 4, 2013, s. 14–15.
 46. Gong Shuduo, Tu shuo zhuan shuo shidai Xia Shang Zhou (Epoki Xia, Shang i Zhou w ilustracjach i komentarzach), Tajpej: Zhishufang Chuban Jituan, 2006.
 47. Graham, A.C., Poems of the late T’ang, Londyn: Penguin Books, 1965.
 48. Guo Bingxing (red.), Bai Juyi shi yishi (Bai Juyi – wiersze z tłumaczeniem i przypisami), Heilongjiang: Heilongjiang Renmin Chubanshe, 1983.
 49. Guo Maoqian (red.), Yue fu shi ji (Zbiór pieśni z Biura Muzyki), Pekin: Zhonghua, 1998.
 50. Guo Moruo, Guo Moruo quanji – lishi pian (Dzieła zebrane Guo Moruo – o historii), t. 4, Pekin: People’s Literature Publishing House, 1982.
 51. Guo Pu, Li Xueqin, Xing Bing, Li Chuanshu (red.), Er ya (Twoja ogłada), t. 2, Tajpej: Taiwan Shufang, 2001.
 52. Guo Yuheng (red.), Zhongguo gudai wenxue zuopin xuan (Wybór utworów starej literatury chińskiej), t. 1, Szanghaj: Shanghai Guji, 2004.
 53. Guo Yuheng (red.), Zhongguo gudai wenxue zuopin xuan (Wybór utworów starej literatury chińskiej), t. 2, Szanghaj: Shanghai Guji, 2004.
 54. Gu, S., A Cultural History of the Chinese Language, Jefferson NC: McFarland, 2011.
 55. Han Fuzhi, Hong Jinye (red.), Hou Han shu jizhuan jinzhu (Biografie z „Kroniki poźniejszej dynastii Han” z komentarzem współczesnym), t. 6, Tajpej: Taiwan Shufang, 2003.
 56. Han Yu, Han Changli wen huiping (Krytyka tekstów Hana Changli), Ye Baifeng (red.), Tajpej: Zhongzheng, 1990.
 57. He Simei (red.), Gu shi yuan. BaihuaShi jingquan (Źródło wierszy dawnych. Zwój „Księgi pieśni” w języku współczesnym), Harbin: Ha’erbin Chubanshe, 1995.
 58. He Tangkun, Zhao Feng, Fangzhi yu kuangye zhi (Dzieje włókiennictwa i metalurgii), Zhonghua wenhua tongzhi (Dzieje kultury chińskiej), Shanghai Renmin, 1998.
 59. Hodous, L., Soothill, W.E., A Dictionary of Chinese Buddhist Terms: With Sanskrit and English Equivalents and a Sanskrit-Pali Index., Routledge, 2003.
 60. Hong Baizhao, San Su Zhuan (Biografie trzech panów Su), Kanton: Guangdong Gaodeng Jiaoyu, 2002.
 61. Hong Xingzu, Chu ci fu zhu (Dodatkowe komentarze do Pieśni z Chu), Pekin: Xinhua, 1983.
 62. Huang Jinhong (red.), Xin yi Zhuang Zi du ben (Tekst Mistrza Zhuanga na nowo wytłumaczony), Tajpej: Sanmin, 1992.
 63. Huang Lin, Han Tongwen (red.), Zhongguo lidai xiaoshuo lunzhe xuan (Wybór studiów nad chińską prozą literacką na przestrzeni wieków), Nanchang: Jiangxi People’s Publishing House, 1990.
 64. Huang Zheng, Zhang Yongquan (red.), Dunhuang bianwen jiao zhu (Teksty przemienione z Dunhuangu – wydanie poprawione i z komentarzem), Pekin: Zhonghua Shuju, 1997.
 65. Huo Xudong, Lidai cifu jianshang cidian (Słownik krytyczno-literacki poematów fu na przestrzeni wieków), Pekin: Shangwu, 2011.
 66. Instytut Medycyny Chińskiej w Shangdongu, Instytut Medycyny Chińskiej w Hebei (red.), Huang Di nei jing su wen jiao shi (Żółtego Cesarza księga wnętrzności. Pytania o sedno. Z objaśnieniem i przypisami), t. 1, Pekin: People’s Medical Publishing House, 1982.
 67. Jarosz, M., Adamski, M., Słownik wyrazów obcych, Wrocław: Europa, 2001.
 68. Jiang Liangfu (red.), Xian Qin shi jianshang cidian (Słownik krytycznoliteracki poezji sprzed epoki Qin), Szanghaj: Shanghai Cishu, 1998.
 69. Jin Jingfang, Lü Shaogang (red.), Zhou yi quan jie (Kompleksowe objaśnienie Księgi przemian), Zhonghe: Daolüe, 2003.
 70. Jin Tao (red.), Liu Zongyuan shi wen shangxin ji (Krtycznoliteracki zbiór wierszy i prozy Liu Zongyuana), Chengdu: Ba-Shu Shushe, 1989.
 71. Jin Yuan (red.), Zhongguo shi da wuxia xiaoshuo (Dziesięć największych chińskich opowieści rycersko-zawadiackich), Lanzhou: Lanzhou University Press, 2006.
 72. Ji Yougong (red.), Tang shi ji shi (Kronika poezji tangowskiej), t. 1, Szanghaj: Shanghai Guji, 1987.
 73. Karlgren, B., (tłum.), The book of odes, Sztokholm: Museum of Far Eastern Antiquities, 1950.
 74. Katalogi Biblioteki Narodowej, http://alpha.bn.org.pl/, (dostęp 08.01.2013).
 75. Künstler, M.J., Sztuka Chin, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1991.
 76. Lao-tsy, Lao Zi zheng jie (Właściwa interpretacja Lao-Tsy’ego), Ji dunshi (red.), Tajpej: Taiwan Commercial Press, 1971.
 77. Lau Din Cheuk, Chen Fong Ching, Ho Che Wah (red.), A Concordance to the Works of Cao Pi, Hongkong: Chinese University Press, 2000.
 78. Legge, J., (tłum.), The Chinese Classics, t. 4, Hongkong: Lane Crawford & Co., 1871.
 79. Lehman, D., (red.), The Oxford Book of American Poetry, Oxford: Oxford University Press, 2006.
 80. Li Bai, Xin ban Li Bai quan ji bian nian zhuyi (Nowe wydanie dzieł zebranych Li Baia w układzie chronoligicznym z adnotacjami), An Qi (red.), t. 2, Chengdu: Ba-Shu, 1990.
 81. Li Chunxiang (red.), Yue Fu shi jianshang cidian (Słownik krytycznoliteracki pieśni z Biura Muzyki), Zhengzhou: Zhongzhou Guji, 1990.
 82. Li Daoyuan, Shui jing zhu (Księga wód – komentarz), Changchun: Shidai Wenyi, 2001.
 83. Li Gefei, Wu Zhida (red.), Wenyan xiaoshuo. Xian-QinNan Bei Chao juan (Proza beletrystyczna w języku klasycznym. Od okresu przedqinowskiego po czasy Dynasti Północnych i Południowych), Zhengzhou: Zhongzhou Guji, 1987.
 84. Li He, Li He shi xuan (Wiersze wybrane Li Hego), Shanghai Rubber Industry Company i Shanghai Normal University, Wydział Sinologii, zespół redacyjny wyboru wierszy Li Hego (red.), Pekin: People’s Literature Publishing House, 1978.
 85. Li He, Li He shi xuanze (Wybór wierszy Li Hego), Zhong Yan (red.), Xining: Qinghai Renmin Chubanshe, 1979.
 86. Li Jianxiong (red.), Lie xian zhuan quan yi (Żywoty nieśmiertelnych – pełny przekład), Guiyang: Guizhou Publishing Group, 1999.
 87. Li Min, Wang Jian (red.), Shang shu yi zhu („Księga historii” z tłumaczeniem i komentarzem), Szanghaj: Shanghai Guji, 2004.
 88. Lin Geng, Zhongguo wenxue jian shi (Krótka historia literatury chińskiej), Tajpej: Wunan Tushu, 2002.
 89. Lipczyński, J., Rybka, E., Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne, Warszawa: Wydawnictwa Szkone i Pedagogiczne, 1983.
 90. Li Shousong, Li Yiyun (red.), Quan Du shi xin shi (Wsyzstkie wiersze pana Du – nowe objaśnienie), Pekin: Zhongguo Shudian, 2002.
 91. Liu An (red.), Bai hua Huainan zi (Mistrzowie z Huainanu w języku mówionym), Wu Guangping (tłum.), Changsha: Yuelu, 1998.
 92. Liu Dajie, Zhongguo wenxue fa zhan shi (Historia rozwoju literatury chińskiej), t. 2, Szanghaj: Fudan University Press, 2006.
 93. Liu Fang, Taiping yu lan (Cesarki przegląd ery Taiping), Ren Ming, Zhu Ruiping i Li Jianguo (red.), t. 5, Shijiazhuang: Hebei Jiaoyu, 1994.
 94. Liu Su, Zhang Zhuo (red.), Sui Tang jia hua | Chao ye qian zai (Wyśmienite cytaty z czasów Sui i Tang / Wszystkie notatki z dworu i z prowincji), Pekin: Zhonghua Shuju, 1979.
 95. Liu Wu, 2100 mei zhan guo zhu jian ru cang qing hua daxue (Uniwersytet Tsinghua gromadzi 2100 deszczułek bambusowych z Okresu Walczących Państw), Beijing Ribao (Dziennik Pekiński), 23 marzec 2013, http://www.bjd.com.cn/bjxw/bjkj/kjxw/200810/t20081023_487749.htm, (dostęp 23.03.2013).
 96. Liu Wu-chi, An Introduction to Chinese Literature, Bloomington and London: Indiana University Press, 1973.
 97. Liu Xiang, Lie nü zhuan yi zhu (Biografie kobiet z przekładem i komentarzem), Zhang Tao (red.), Jinan: Shandong Daxue Chubanshe, 1990.
 98. Liu Xiang, Zhan guo ce (Intrygi walczących państw), t. 1, Szanghaj: Shanghai Guji, 1985.
 99. Liu Xiang, Zhan guo ce (Intrygi walczących państw), t. 3, Szanghaj: Shanghai Guji, 1985.
 100. Liu Xiang, Liu Xin (red.), Shan hai jing: cha tu ben (Księga gór i mórz: wydanie ilustrowane), Nankin: Phoenix Publishing House, 2012.
 101. Liu Xiaodong, Er shi wu bie shi (Poza dwadzieścia pięć historii), Jinan: Qi-Lu Shushe, 2000.
 102. Liu Xie, Wen xin diao long yizhu (Rzeźbiąc smoki w literackim sercu z objaśnieniami i komentarzem), Wang Yunxi i Zhou Feng (red.), Szanghaj: Shanghai Guji, 2012.
 103. Liu Yiqing, Shi shuo xin yu: cha tu ben (Dawne opowieści na nowo przedstawione. Wydanie ilustrowane), Li Kezhu (red.), Nankin: Fenghuang, 2012.
 104. Liu Zhangzhang, Tang dai Chang’an de jumin shengji yu chengshi zhengce (Materialne warunki życia mieszkańców i polityka władz miejskich w Chang’anie w czasach dynastii Tang), Tajpej: Wenjin Publishing House, 2006.
 105. Liu Zhen, Dongguan Han ji jiao zhu (Dongguańskie zapiski z czasów dynastii Han – wydanie poprawione i z komentarzem), Wu Shuping (red.), t. 2, Pekin: Zhonghua Shuju, 2008.
 106. Li Xingjian (red.), Xiandai Hanyu guifan cidian (Normatywny słownik współczesnego języka chińskiego), 2. wyd., Pekin: Foreign Language Teaching Research Press, 2011.
 107. Li Xueqin (red.), Mao Shi zheng yi (Obajśnienie komentarzy panów Mao doKsięgi pieśni”), t. 2, Tajpej: Taiwan Shufang, 2001.
 108. Li Xueqin (red.), Shi-san jing zhushu: „Chun qiuZuo zhuan zheng (Trzynastoksiąg z komentarzem: Komentarz pana Zuo do „Wiosen i jesieni”), Pekin: Peking University Press, 1999.
 109. Li Xueqin, Garman Harbottle, Wang Changsui, Zhang Juzhong, „The earliest writing? Sign use in the seventh millennium BC at Jiahu, Henan Province, China”, Antiquity, t. 77, nr 295, 2003.
 110. Lu Guishan, Wen yi yuanliu cidian (Słownik źródeł i rozwoju literatury i sztuki), Pekin: Wenhua Yishu, 1994.
 111. Lu Sidao, Lu Sidao ji jiao zhu (Lu Sidao – dzieła – wydanie poprawione i z komentarzem), Zhu Shangshu (red.), Chengdu: Ba-Shu Shushe, 2001.
 112. Lü Simian, Jing zi jie ti (Rozwikłanie zagadek dotyczących ksiąg klasycznych i myślicieli), Tajpej: Taiwan Shufang, 1996.
 113. Lu Xun, Zhongguo xiaoshuo de lishi de bianqian (Historia i rozwój powieści chińskiej), Pekin: Sanlian, 1958.
 114. Mao Zishui, Wang Yunwu (red.), Lun yu jin zhu jin yi (Rozważania i rozmowy ze współczesnym komentarzem i wytłumaczeniem), Tajpej: Taiwan Commercial Press, 1994.
 115. Ma Xiaokun, Zhongguo gudai wenxue Zhejiang Gongye Daxue (Dawna literatura chińska – Politechnika w Zhejiangu), http://video.jingpinke.com/details?uuid=8a833996-18ac928d-0118-ac929062-03cc&number=05, (dostęp 10.07.2013).
 116. Min Zeping, Tang-Song caizi de zhenshi shenghuo (Prawdziwe żywoty luminarzy z epok Tang i Song), Wuhan: Chongwen Publishing House, 2008.
 117. Mo Daocai (red.), Pianwen guan zhi (Najlepszy z tesktów pararelnych), Pekin: Culture and Art Publishing House, 1997.
 118. Nan Huaijin, Xu Qinting (red.), Zhou yi jin zhu jin yi (Księga przemian ze współczesnym komentarzem i tłumaczeniem), Tajpej: Taiwan Shufang, 1984.
 119. Ou Lijuan, Zhongguo wenxue shi – Bao Zhao zhuanti (Historia literatury chińskiej – Bao Zhao), http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/index.php/ocw/cou/102S104/32, (dostęp 05.11.2014).
 120. Ou Lijuan, Zhongguo wenxue shi – Xie Lingyun zhuanti (Historia literatury chińskiej – Xie Lingyun), http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/index.php/ocw/cou/102S104/31, (dostęp 05.11.2014).
 121. Owen, S., „The cultural Tang (650–1020)”, w: The Cambridge History of Chinese Literature, Stephen Owen i Kang-i Sun Chang (red.), t. 1, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.
 122. Owen, S., The poetry of the early Tʻang, New Haven: Yale University Press, 1977.
 123. Peng Yilian, Gu shi ci zhong de luoji (Logika w poezji dawnej), Pekin: Peking University Press, 2005.
 124. Perkins, D., Encyclopedia of China: History and Culture, Londyn: Routledge, 2013.
 125. Pimpaneau, J., Chiny: kultura i tradycje, Irena Kałużyńska (tłum.), Warszawa: Dialog, 2001.
 126. Pink Floyd, Pink Floyd - Set The Controls For The Heart Of The Sun, http://youtu.be/3zuEfmmCA5s?t=7m44s, (dostęp 24.08.2014).
 127. Qian Bocheng (red.), Gu wen guan zhi xin bian (Najlepsze z dawnych tekstów – nowa edycja), t. 1, Tajpej: Taiwan Shufang, 2007.
 128. Qi Lianxiu, Zhongguo min jian gushi shi: xian Qin zhi Sui, Tang wu dai pian (Historia chińskich opowieści ludowych: od okresu sprzed panowania dynsatii Qin do czasów Sui,Tang oraz pięciu dynastii), Xiuwei Zixun, 2011.
 129. Qiu Xieyou (red.), Xin yi Tang shi san bai shou (Trzysta wierszy tangowskich na nowo wytłumaczonych), Tajpej: Sanmin, 1998.
 130. Qiu Yingsheng, Shang Shuang (red.), San Cao shi yi shi (Wiersze trzech panów Cao z przypisami objaśniającymi), Harbin: Heilongjiang Renmin Chubanshe, 1982.
 131. Ren Zibin, He Jinjian (red.), Shi jing jianshang cidian (Słownik krytycznoliteracki „Księgi pieśni”), Nankin: Hehai Daxue Chubanshe, 1989.
 132. Ruan Ji, Ruan Ji ji (Ruan Ji – dzieła zebrane), Li Zhijun i in. (red.), Szanghaj: Shanghai Guji, 1978.
 133. Ruan Ji, Ruan Ji shi wen xuan yi (Wybór i wyjaśnienie wierszy i prozy Ruana Ji), Ni Qixin (red.), Chengdu: Ba-Shu Shushe, 1991.
 134. Shi Zhecun, Tang shi bai hua: gudian wenxue yanjiu bian (Sto wypowiedzi na temat wierszy tangowskich: studia na literaturą dawną), Szanghaj: East China Normal University Press, 1996.
 135. Słupski, Z., (red.), Wczesne piśmiennictwo chińskie, Warszawa: AGADE, 2001.
 136. Song Zhong (red.), Shi ben ba zhong (Osiem wersji „Korzeni pokoleń”), Pekin: Zhonghua, 1957.
 137. Tai Jingnong, Tai Jingnong zhu (Tai Jingnong – dzieła), Hefei: Anhui Jiaoyu, 2002.
 138. Takashima Toshio, Chūgoku no dai tōzoku – kanzenhan (Chińscy bandyci – wersja pełna), Tokio: Kodansha Limited, 2004.
 139. Tan Runsheng, Bei Chao min ge (Pieśni ludowe Dynastii Północnych), Tajpej: Dongda Tushu, 1997.
 140. Tao Qian, Xin yi Tao Yuanming ji (Zbiór utworów Tao Yuanminga na nowo wytłumaczonych), Wen Honglong i Qi Yishou (red.), Tajpej: Sanmin, 2004.
 141. Ts’un-ts’ui Hsüeh-she (Towarzystwo Naukowe Ts’un-ts’ui), Han Yu Yen-chiu Lun Ts’ung (Zbiór prac naukowych na temat Hana Yu), Hong Kong: Ta-tung T’u-shu, 1978.
 142. Wang Baohua, Tang-Song ba da jia da quanji (Dzieła zebrane ośmiu wielkich pisarzy epok Tang i Song), Nanchang: Baihuazhou, 2012.
 143. Wang Chong, Xin pian Lun heng (Rozmyślania zrównoważone w nowym wydaniu), Xiao Dengfu (red.), Tajpej: Taiwan Guji, 2000.
 144. Wang Fuzhi (red.), Gu shi ping xuan (Krytyczny wybór wierszy dawnych), Baoding: Hebei Daxue Chubanshe, 2008.
 145. Wang Jian, Wang Ji shi zhu (Wiersze Wanga Ji z komentarzem), Wang Guo’an (red.), Szanghaj: Guji, 1981.
 146. Wang Lijian, Gudian xinquan: Zhongguo gudian shici shangxi wenji (Klasyka na nowo objaśniona: Zbiór prac krytycznoliterackich z zakresu klasycznej poezji chińskiej), Tajpej: Shangwu, 2005.
 147. Wang Liqun, Wenxue zhuanbo de liliang – Sima Xiangru i Zhuo Wenjun (Siła literackiego przekazu – Sima Xiangru i Zhuo Wenjun), http://video.jingpinke.com/details?uuid=edd51efb-13bb-1000-0ab5-171b5fc0e640, (dostęp 18.05.2013).
 148. Wang Men’ou, Wang Yunwu (red.), Li ji jin zhu jin yi (Księga Obyczajów ze współczesnym komentarzem i tłumaczeniem), Tajpej: Shangwu Yinshuguan, 1984.
 149. Wang Pengting, Jian’an qi zi yan jiu (Badania nad siedmioma uczonymi z epoki Jian’an), Pekin: Peking University Press, 2004.
 150. Wang Qiongling, Qing dai si da caixue xiaoshuo (Cztery wielkie powieści erudyczne z czasów dynastii Qing), Tajpej: Taiwan Shufang, 1997.
 151. Wan Guangzhi (red.), „Qin-Han Shi Wen (Teksty i wiersze z czasów dynastii Qin i Han)”, w: Zhongguo gudai wenxue zuopin xuan (Wybór utworów starożytnej literatury chińskiej), t. 1, Szanghaj: Shanghai Guji, 2004.
 152. Wang Zhenyuan, Ding Ruming (red.), Gu Shi Hai (Morze dawnych wierszy), Szanghaj: Shanghai Guji, 1992.
 153. Wei Rulin (red.), Sun Zi bing fa jin zhu jin yi (Sztuka wojny mistrza Suna ze współczesnymi przypisami i tłumaczeniem), Tajpej: Taiwan Commercial Press, 1977.
 154. Wilhelm (tłum.), R., I Cing – Księga Przemian, Wojciech Jóźwiak, Małgorzata Barankiewicz i Krzysztof Ostas (tłum.), Warszawa: Latawiec, 2001.
 155. Wilkinson, E.P., Chinese History: A Manual, Harvard-Yenching Institute Monograph Series, Cambridge: Harvard University Asia Center for the Harvard-Yenching Institute, 2000.
 156. Wolski, J., Historia powszechna. Starożytność, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.
 157. Wu Chucai (red.), Xin yi Gu wen guan zhi (Perły literatury dawnej na nowo wytłumaczone), Tajpej: Sanmin, 2012.
 158. Wu Gongzheng, Liu chao meixue shi (Historia sztuki sześciu dynastii), Nankin: Jiangsu Meishu, 1994.
 159. Wu Xiaoru (red.), Han Wei liu chao shi jianshang cidian (Słownik krytyczno-literacki poezji dynastii Han, Wei oraz okresu Sześciu Dynastii), Szanghaj: Shanghai Cishu, 1992.
 160. Wu Yun (red.), Jian’an qi zi ji (Zbiór dzieł siedmiu uczonych z epoki Jian’an), Tianjin: Tianjin Guji, 2005.
 161. Xia Chuancai (red.), Cao Cao ji zhu (Dzieła Cao Cao’a z komentarzem), Zhengzhou: Zhongzhou Guji, 1986.
 162. Xia Chuancai (red.), Wenxue ming pian xuandu: Liang Han San Guo Liu Chao juan (Wybór arcydzieł literatury z czasów dwóch dynasti Han, Trzech Królestw i Sześciu Dynastii), Tajpej: Zhi Shufang, 2006.
 163. Xiao Difei (red.), Tang shi jianshang cidian (Słownik krytyczno-literacki poezji dynastii Tang), Szanghaj: Shanghai Cishu, 2004.
 164. Xiao Fang, „Jing-Chu sui shi jiyanjiu: jian lun chuantong Zhongguo minzhong shenghuo zhong de shijian guannian (Badania nad „Chrologicznymi zapiskami z państwa Jing-Chu”: dokładne omówienie koncepcji czasu w życiu mieszkańców Chin tradycyjnych), Pekin: Beijing Normal University Publishing Group, 2000.
 165. Xiao Tong (red.), Zhaoming wen xuan yi zhu (Zhaominga wybór tekstów z objaśnieniami i komentarzem), t. 1, Changchun: Jilin Wenshi, 2007.
 166. Xiao Tong (red.), Zhaoming wen xuan yi zhu (Zhaominga wybór tekstów z objaśnieniami i komentarzem), t. 4, Changchun: Jilin Wenshi, 2007.
 167. Xiao Tong (red.), Zhaoming wen xuan yi zhu (Zhaominga wybór tekstów z objaśnieniami i komentarzem), t. 2, Changchun: Jilin Wenshi, 2007.
 168. Xiao Tong (red.), Zhaoming wen xuan yi zhu (Zhaominga wybór tekstów z objaśnieniami i komentarzem), t. 3, Changchun: Jilin Wenshi, 2007.
 169. Xiao Tong (red.), Zhaoming wen xuan yi zhu (Zhaominga wybór tekstów z objaśnieniami i komentarzem), t. 6, Changchun: Jilin Wenshi, 2007.
 170. Xiao Tong (red.), Zhaoming wen xuan yi zhu (Zhaominga wybór tekstów z objaśnieniami i komentarzem), t. 5, Changchun: Jilin Wenshi, 2007.
 171. Xia Zhengnong (red.), Ci hai (Morze słów), Szanghaj: Shanghai Cishu, 1989.
 172. Xie Bingying (red.), Xin yi Si shu du ben (Teksty Czteroksięgu na nowo wytłumaczone), Tajpej: Sanmin, 2003.
 173. Xuanji tu (Obraz nefrytów i pereł), https://zh.wikipedia.org/wiki/璇玑图, (dostęp 03.03.2015).
 174. Xu Fu, „Cong yuyan shang tuice «Kongque dong-nan fei» de xieding niandai (Spekulacje lingwistyczne na temat czasu powstania utwóru «Poleciał paw na południowy wschód»)”, Xueshu yuekan (Miesięcznik naukowy), nr 2, 1958, s. 78–84.
 175. Xu Fuhong, „«Peng Xian» kao (Badania nad «Peng Xianem»)”, Chuanshan Journal, t. 71, nr 1, 2009, s. 95–98.
 176. Xu Gongchi, Wei Jin wenxue shi (Historia literatury dynastii Wei i Jin), Pekin: People’s Literature Publishing House, 1999.
 177. Xu Jialu (red.), Hou Han shu (Kronika późniejszej dynastii Han), t. 3, Er shi si shi quan yi (Pełny przekład dwudziestu czterech historii.), Shanghai: Hanyu Da Cidian Chubanshe, 2004.
 178. Xu Jialu (red.), Jin shu (Kronika Dynastii Jin), t. 2, Er shi si shi quan yi (Pełny przekład dwudziestu czterech historii), Shanghai: Hanyu Da Cidian Chubanshe, 2004.
 179. Xu Jialu (red.), Jin shu (Kronika Dynastii Jin), t. 3, Er shi si shi quan yi (Pełny przekład dwudziestu czterech historii), Shanghai: Hanyu Da Cidian Chubanshe, 2004.
 180. Xu Jialu (red.), Jin shu (Kronika Dynastii Jin), t. 4, Er shi si shi quan yi (Pełny przekład dwudziestu czterech historii), Shanghai: Hanyu Da Cidian Chubanshe, 2004.
 181. Xu Jialu (red.), San Guo zhi (Kronika Trzech Królestw), t. 1, Er shi si shi quan yi (Pełny przekład dwudziestu czterech historii), Shanghai: Hanyu Da Cidian Chubanshe, 2004.
 182. Xu Ling, Xu Ling ji jiao jian (Dzieła Xu Linga z przypisami i komentarzem), Xu Yimin (red.), Pekin: Zhonghua Shuju, 2008.
 183. Xu Ling (red.), Yu tai xin yong jian zhu (Nowe pieśni z Nefrytowego Tarasu przypisami opatrzone), Pekin: Zhonghua, 1985.
 184. Yang guan san die, 2009, https://www.youtube.com/watch?v=TpJa5XgWmuQ, (dostęp 15.03.2014).
 185. Yan Wenming, „Banpo leixing taoqi kehua fuhao de fenlei he jieshi (Wyjaśnienie i klasyfikacja symboli typu Banpo rytych na naczyniach ceramicznych)”, Wenwu tian di (Zabytki kultury nieba i ziemi), nr 6, 1993, s. 40–42.
 186. Ye Chucang(red.), Zhongguo wenxue piping lunwen ji (Antologia krytyki literatury chińskiej), Tajpej: Cheng Chung Book, 1991.
 187. Ye Chucang, Lu Weizhao, Hu Lunqing (red.), San Guo Jin nan-bei chao wenxuan (Wybór tekstów z Okresu Trzech Królestw, dynastii Jin oraz dynastii północnych i południowych), Tajpej: Cheng Chung Book, 1991.
 188. Yin Yixiang (red.), San Cao shi xuan yi (Wybór i wyjaśnienie wierszy trzech panów Cao), Chengdu: Ba-Shu Shushe, 1991.
 189. Yosa Buson, Buson Shū (Dzieła Busona), Nakamura Kusatao (red.), Tokio: Taishūkan Shoten, 1980.
 190. You Guo’en, Wang Qi, Xiao Difei, Ji Zhenhuai, Fei Zhengang, Zhongguo wenxue shi (Historia literatury chińskiej), t. 1, Pekin: People’s Literature Publishing House, 2001.
 191. You Guo’en, Wang Qi, Xiao Difei, Ji Zhenhuai, Fei Zhengang, Zhongguo wenxue shi (Historia literatury chińskiej), t. 2, Pekin: People’s Literature Publishing House, 2001.
 192. Yuan Lükun, Xue Hongji, Tang-Song chuanqi zong ji (Pełny zbiór podań osobliwych z czasów dynastii Tang i Song), t. 1, Zhengzhou: Henan People’s Publishing House, 2001.
 193. Yuan Qixi, Xin pian Zhongguo wenxue piping fazhan shi (Nowa historia rozwoju chińskiej krytyki literackiej), Pekin: China Renmin University Press, 2006.
 194. Yue Yiping (red.), Zhongguo gudai wenxue mingpian daodu (Sławne teksty starej literatury chińskiej – przewodnik czytelnika), t. 2, Xi’an: Sanqin, 2003.
 195. Yu Guanying (red.), Han Wei liu chao shi xuan (Wybór wierszy z czasów Han, Wei i sześciu dynastii), Pekin: People’s Literature Publishing House, 1978.
 196. Yu Guanying, Yue Fu shi xuan (Wybór pieśni z Biura Muzyki), Pekin: People’s Literature Publishing House, 1954.
 197. Yu Peilin (red.), Xin yi Lao Zi duben (Tekst Mistrza Staruszka na nowo wytłumaczony), Tajpej: Sanmin, 1997.
 198. Yu Xingwu, „Guanyu guwen zi yanjiu de ruogan wenti (Niektóre zagadnienia związane z pismem archaicznym)”, Wenwu (Zabytki kultury), nr 2, 1972, s. 32–35.
 199. Yu Zhongshu (red.), Hanyu da cidian (Wielki słownik języka chińskiego), Hubei Cishu, 2006.
 200. Zeng Zaozhuang (red.), Jiu Tang shu (Stara kronika dynastii Tang), t. 3, Er shi si shi quan yi (Pełny przekład dwudziestu czterech historii), Szanghaj: Hanyu Da Cidian Chubanshe, 2004.
 201. Zeng Zaozhuang (red.), Jiu Tang shu (Stara kronika dynastii Tang), t. 6, Er shi si shi quan yi (Pełny przekład dwudziestu czterech historii), Szanghaj: Hanyu Da Cidian Chubanshe, 2004.
 202. Zeng Zaozhuang (red.), Nan shi (Kroniki dynastii południowych), t. 1, Er shi si shi quan yi (Pełny przekład dwudziestu czterech historii.), Shanghai: Hanyu Da Cidian Chubanshe, 2004.
 203. Zeng Zaozhuang (red.), Song Shu (Kronika dynastii Song), t. 3, Er shi si shi quan yi (Pełny przekład dwudziestu czterech historii), Shanghai: Hanyu Da Cidian Chubanshe, 2004.
 204. Zeng Zaozhuang (red.), Sui shu (Kronika dynastii Sui), t. 2, Er shi si shi quan yi (Pełny przekład dwudziestu czterech historii), Szanghaj: Hanyu Da Cidian Chubanshe, 2004.
 205. Zeng Zaozhuang (red.), Xin Tang shu (Nowa kronika Dynastii Tang), t. 7, Er shi si shi quan yi (Pełny przekład dwudziestu czterech historii), Shanghai: Hanyu Da Cidian Chubanshe, 2004.
 206. Zeng Zaozhuang (red.), Xin Tang shu (Nowa kronika Dynastii Tang), t. 6, Er shi si shi quan yi (Pełny przekład dwudziestu czterech historii), Shanghai: Hanyu Da Cidian Chubanshe, 2004.
 207. Zespół Muzeum Prowincji Gansu, „Gansu Qinan Dadiwan yizhi 1978 zhi 1982 nian fajue de zhuyao shouhuo (Najważniejsze odkrycie wykopalisk w Dadiwan w Qinananie w prowincji Gansu w latach 1978-1982)”, Wenwu (Zabytki kultury), nr 11/330, 1983.
 208. Zespół redakcyjny „Historii handlu w Guangdongu” przy Guangdońskiej Izbie Handlowej, Guangdong shangye zhi (Historia handlu w Guangdongu), t. 2, Kanton: Guangdong Shangye Ting, 1992.
 209. Zespół redakcyjny Trzynastoksięgu (red.), „Chun Qiu Zuo zhuanzheng yi (Prawdziwe znaczenie „Komentarzy pana Zuo do Kroniki Wiosen i Jesieni”), t. 16, Shi-san jing zhu shu fen duan biao dian (Trzynastoksiąg z komentarzem, podzielony na akapity i opatrzony znakami przystankowymi), Tajpej: Xin Wenfeng, 2001.
 210. Zhang Junfang, Jiang Lisheng (red.), Yun ji qi jian (Siedem plakietek na babusowym kuferku z chmur), Pekin: Huaxia Publishing House, 1996.
 211. Zhang Shaokang, Zhongguo wenxue lilun piping shi (Historia chińskich teorii krytyczno-literackich), t. 1, Pekin: Peking University Press, 2005.
 212. Zhang Youchi (red.), Si shu du ben (Czteroksiąg), Yonghe: Zhiyang, 1998.
 213. Zhang Zhuo, You xian ku jiao zhu (Podróż do Groty Istot Boskich – wydanie poprawione i z komentarzem), Li Shiren i Zhan Xuzuo (red.), Pekin: Zhonghua, 2010.
 214. Zhao Qi, Sun Shi, Meng zi zhu shu (Komentarze do „Mencjusza”), Li Xue-qin, Liao Mingchun i Liu Youping (red.), Tajpej: Taiwan Guji, 2001.
 215. Zhong Rong, Shi pin (Gradacja wierszy), Xu Da (red.), Tajpej: Taiwan Shufang, 1996.
 216. Zhou Fang, Hu Huibin, Hanyu yiming cidian (Słownik chińskich wariantów nazewniczych), Wuhan: Hubei Renmin, 1994.
 217. Zhou Shaoliang, Dunhuang wenxue chuyi ji qita (Moje skromne opinie na temat literatury z Dunhuangu itp.), Tajpej: Xin Wenfeng, 1992.
 218. Zhou Zhongming, Wu Xiaolin, Chen Xiaoren (red.), Zhongguo lidai minge jianshang cidian (Słownik krytycznoliteracki chińskich pieśni ludowych), Nanning: Guangxi Jiaoyu, 1993.
 219. Zhuo Meng’an, San Guo renwu lunji (Zbiór prac na temat postaci z Okresu Trzech Królestw), Tajpej: Shangwu Yinshuguan, 1996.
 220. Zuo Qiuming, „Chun QiuZuo zhuan jin zhu jin yi (Komentarz pana Zuo do „Wiosen i Jesieni” opatrzony nowymi przypisami i nowym tłumaczeniem), Wang Yunwu (red.), t. 2, Tajpej: Shangwu Yinshuguan, 1993.
 221. Zuo Qiuming, Yi zhu guo yu (Opowieści o państwach z tłumaczeniem i przypisami), Qin feng (red.), Nanchang: Jiangxi Gaoxiao, 1998.
 222. Zuo Xiuling, Shiyong chengyu cidian (Praktyczny słownik wyrażeń idiomatycznych), Tajpej: Taiwan Shufang, 1999.

Okładka

Dawna literatura chińska

Copyright 2015 © by: Jarosław Zawadzki
ISBN-13: 978-1515143390
ISBN-10: 1515143392

Createspace, Seattle, 2015
Printed in the United States of America.

Na okładce:
Płaskorzeźba współczesna widniejąca na jednej ze stacji metra w Hangzhou

Tło okładki:
Odwzorowanie napisu na Misie Kronikarza Qiang

Fragmenty publikacji dostępne w serwisie Google Książki